Visionen for Andersson Analytics

Virksomheden er baseret på mange års erfaring og viden om en lang række analytiske teknikker og tilhørende apparatur. Denne erfaring vil vi gerne bruge og videregive.

Udviklingen på den kemiske, biokemiske og bioteknologiske analytiske front i disse år kræver specialviden og specialapparatur. Der mangler et uafhængigt laboratorium, som kan være med til at udføre disse opgaver. Det vil vi gerne bidrage med, og vi har en vision om, at dette laboratorium skal være med til at løfte disse analysetekniske opgaver og udfordringer nu og i fremtiden.

Laboratoriet tilbyder løsninger til de individuelle behov, og vi henvender os til alle typer kunder.

I Andersson Analytics er analysekvalitet og analysesikkerhed i fokus, og vi stræber efter, at flest mulige analyser udføres som akkrediterede analyser.