Analyser

Andersson Analytics er et laboratorium, der arbejder med kemiske, biokemiske, mikrobiologiske og bioteknologiske analyser på prøvetyper af enhver art og efter kundens behov og ønsker.

Vi udfører følgende:

  • Analyse af forskningsprøver
  • Udvikling af nye metoder
  • Analyse af kontrolprøver eller produkter fra produktionen
  • Bakteriologiske analyser i fødevarer, vand mm.
  • Analyser af kliniske prøver: Svampemidler, antibiotika, medikamenter, misbrugsstoffer eller alkohol
  • Miljøkemiske analyser (forureningsanalyser)
  • Specialopgaver efter dit behov

Hvorfor os?

Virksomheden kan hjælpe dig med at løse dit behov for udførelse af rutine- eller udvikling af specialanalyser. Vi kan give dig analytiske løsninger, der hjælper med at skabe og forbedre din virksomheds produkter og specialydelser.

Virksomheden har stor og bred erfaring og besidder analytisk specialviden.

Andersson Analytics råder over det nyeste og mest følsomme analyseudstyr til at udføre disse analyser.

Akkrediterede analyser

Laboratoriet vil altid arbejde på at udføre de ønskede analyser som akkrediterede analyser. Laboratoriets analyser vil således være akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) og vil være akkrediteret efter den internationale standard DS/ISO 17025, 2017: ”Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetencer”.

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvad vi kan, og hvad vi kan gøre for dig!