Om Andersson Analytics

Andersson Analytics er en nystartet virksomhed, som udfører biokemiske og miljøkemiske laboratorieanalyser for private og offentlige virksomheder, laboratorier og forskningsinstitutioner.

Torben L. Andersson, der står for den daglige drift af virksomheden, har mere end 20 års erfaring fra ansættelser i private og offentlige kemiske/biokemiske laboratorier og forskningslaboratorier samt erfaring med mikrobiologiske og molekylærbiologiske analyseteknikker.

Andersson Analytics har sit laboratorium i Nibe Erhvervspark.

Vi udfører

Virksomheden er udstyret med det nyeste state-of-the-art analyseudstyr, som f.eks. meget følsomt analyseudstyr, der er baseret på massespektrometri. Dette apparatur kan anvendes på et meget bredt spektrum indenfor miljøkemi, klinisk biokemi og forskning.

Vores interesseområde og opgaver er dels at udføre rutineopgaver, men også udførsel af specialanalyser indenfor følgende analyse-områder:

  • Miljøkemi – f.eks. pesticider og andre organiske forureninger i en lang række matricer som f.eks. drikkevand, grundvand og jord
  • Biokemi/proteinkemi – f.eks. antibiotika, antistoffer, medikamenter eller misbrugsstoffer i f.eks. blod og urin
  • Specialanalyser – f.eks. i forbindelse med forskning eller produktion.

Laboratoriet vil altid arbejde på at udføre de ønskede analyser som akkrediterede analyser. Laboratoriets analyser vil være akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond), og analyserne vil være akkrediteret efter den internationale standard DS/ISO 17025, 2017: ”Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetencer”.

Hvis du har et problem eller en opgave, vi kan hjælpe med at løse, så tøv ikke med at kontakte os!