Manden bag

Andersson Analytics er stiftet af Cand.scient Torben Lüth Andersson. Torben har mange års analytisk erfaring fra forskellige laboratoriebrancher, miljøkontrol, fødevarekontrol, klinisk biokemi samt hæmatologi.

Torben har således arbejdet med prøvepræparation og metodeudvikling til analyse fra mange forskellige matricer, f.eks.:

Fødevaretyper – f.eks. krydderier, fisk, levnedsmidler

Miljøprøver – f.eks. jord, vand, spildevand, luft

Kliniske prøvetyper – f.eks. rygmarv, blod, serum/plasma, urin, dialysater.

Herved har Torben således arbejdet med de nyeste former for prøveforberedelser og oprensning, og han har udviklet flere specielle metoder til dette vigtige formål.

Uddannelse

Cand.scient i Molekylær Biologi | Aarhus Universitet

Lektoruddannelse | Nørresundby Gymnasium og HF

Laborant | Aarhus Tekniske Skole, Laborantskolen

Kurser

Sidefagskurser i Kemi | Syddansk Universitet

Pædagogikum | Undervisningsministeriet

PhD-kurser | Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

DSKB-kurser til den europæiske specialistuddannelse i Klinisk Biokemi (EC-4)

Erfaring

2016-2018: Cand.scient og Analysebiokemiker/ Aarhus Universitetshospital/Skejby Sygehus Klinisk Biokemisk afd./Tekniker: LC-MSMS, LC-UV/DAD, LC-TOF-MS, spektrofotometri og ELISA. Faglig analyse- og kvalitetsansvarlig, samt sektionsledelsesansvarlig med reference til Afdelingsledelsen.

2011-2016: Nørresundby Gymnasium og HF /Lektor i bioteknologi, biologi og kemi.

2006-2011: Medicinsk Molekylærbiolog og PhD stud./Hæmatologisk afd. og Hæmatologisk forskningsafsnit (AHSIC (Aalborg Hospital Science and Innovation Centre), Aalborg Universitets Hospital. Faglig ansvarlig og ledelses ansvarlig for opbygning og drift af den hæmatologiske biobank og for SELDI-TOF MS, med reference til hhv. forskningsansvarlig professor og til Klinisk Hæmatologisk Afdelingsledelse.

1999-2006: Cand.scient og Analysebiokemiker /Faglig ansvarlig for speciallaboratorium for kromatografi / Hjørring Sygehus, /Klinisk Biokemisk afd. /GC-MS og HPLC UV + massespektrometri. Medikament analyser i blod, misbrugsstoffer i urin.

1998-1999: Cand.scient og Analysekemiker/MiljøKemi (Eurofin) i Viborg/ Faglig ansvarlig for speciallaboratorium i kromatografi /ion-chromatography (IC) and High Performance Liquid Chromatography (HPLC) med Massespektrometri (MS) detektion. Organiske forureninger bl.a. pesticidanalyser i grundvand.

1996-1998: Cand.scient og Analysekemiker/ Hygiejnisk Forvaltning (Miljø og Levendsmiddel-kontrollen) i Aalborg / Faglig ansvarlig for laboratoriet for kromatografi / Teknikker: Ionchromatography (IC), Gas Chromatography (GC) og High Performance Liquid Chromatography (HPLC) med Massespektrometri (MS) detektion. Miljøprøver fra jord og sediment, grundvand, recipient og havvand samt bakteriologiske analyser på fødevarer.

1995-1996: Adjunkt-vikar ved Aalborghus Gymnasium, Aalborg/underviser i biologi. Undervisningsansvarlig i forhold til ministerielle krav med reference til skolens rektor og ledelse.

1987-1988: Laborant ved Hygiejnisk Institut (Miljø- og levnedsmiddelkontrollen), Torshavn, Færøerne. HPLC og mikrobiologi (traditionelle og PCR-baserede mikrobiologiske teknikker).

1985-1987: Laborantelev (praktikdel) og laborantvikar ved Jysk Teknologisk Institut i Aarhus, afd. for kemi og mikrobiologi/ HPLC-metoder til mikrobiologisk identifikation.

1984-1985: Laborantuddannelsen ved Århus Tekniske Skole.